Amerikaanse Nerts

Meer Zoo caresheet

Amerikaanse Nerts

 MG 6121

Wetenschappelijke naam: Mustela vision

Nederlandse naam: Nerts of mink.

Land van herkomst: Bijna in geheel Noord-Amerika behalve het zuid-westen.

Grootte: Mannen 32 tot 45 cm lang, vrouwen 32 tot 37 cm lang.

Leeftijd:7-11 jaar.

Gewicht: Mannen 840 tot 1800 gram zwaar; vrouwtjes 450 tot 810 gram zwaar.

Omschrijving: De Amerikaanse nerts is een slanke marterachtige met korte pootjes. De soort lijkt veel op de Europese nerts. De vacht van zowel de Amerikaanse als de Europese nerts is chocoladebruin tot zwart van kleur. Ook hebben beide soorten een witte vlek die loopt van de keel tot de onderlip. De Europese nerts heeft altijd ook een witte vlek op de bovenlip, bij de Amerikaanse nerts ontbreekt deze vaak. 

Voortplanting: De paartijd duurt van januari tot april (in koudere streken tot mei). De ovulatie wordt tijdens de paring in gang gebracht. Mannetjes paren met meerdere vrouwtjes. De Amerikaanse nerts kent een verlengde draagtijd: 9 tot 46 dagen na de paring komen de embryo's tot ontwikkeling. De eigenlijke draagtijd duurt ongeveer 40-70 dagen afhankelijk van het weer.

In april en mei worden één tot zeventien jongen (meestal vier tot zeven) geboren. De jongen komen ter wereld in een nest, bedekt met haar, veren en droge plantendelen. Dit nest ligt vaak in een hol onder boomwortels of tussen de rotsen. Alleen de moeder zorgt voor de jongen. Ze verdedigt het nest en brengt de jongen voedsel. De jongen wegen acht tot tien gram bij de geboorte. Na vijf tot zes weken worden de jongen gespeend. De moeder leert de jongen jagen tot ze een week of tien oud zijn. Na 13 à 14 weken zijn de jongen zelfstandig, en na tien tot elf maanden zijn ze geslachtsrijp.

Leefomgeving: De Amerikaanse nerts komt in bijna geheel Noord-Amerika voor. Hij ontbreekt in het droge zuidwesten. Hij leeft in bebost gebied en grasland nabij water: zowel langs traagstromende rivieren en beken als meren en moerassen. Ook aan de kust is hij te vinden. De Amerikaanse nerts is een echt waterdier en een uitstekend zwemmer. Hij is voornamelijk 's nachts actief, maar kan de gehele dag worden aangetroffen.

Amerikaanse nerts rust in een tijdelijk hol vlak bij het water. Dit is vaak een verlaten hol van een muskusrat of bever, maar hij kan ook zelf een hol graven. Soms maakt hij gebruik van een omgevallen boom. De Amerikaanse nerts heeft een jachtterritorium. Deze markeert hij met een stinkende geurvlag uit zijn anale klieren. Het territorium van een mannetje overlapt vaak met dat van enkele vrouwtjes. De mannetjes zijn agressief tegenover andere mannetjes, vooral in de paartijd.

Voedsel:Zijn belangrijkste prooidier is de muskusrat, maar hij jaagt ook op rivierkreeften, vissen, watervogels, konijnen, muizen, reptielen als slangen en schildpadden, kikkers, weekdieren, insecten en regenwormen. Mannetjes eten meestal grotere prooi dan vrouwtjes. Vrouwtjes vangen vaker prooi in het water. Waar de nerts de prooi heeft gevangen, eet hij hem op. Soms legt hij in zijn hol voedselvoorraden aan. De belangrijkste vijanden van de nerts zijn alle voorkomende grote roofdieren.

            MG 6125 MG 6128