header

Luchtvochtigheid
Bij kippeneieren de luchtvochtigheid 50 à 55 % de laatste 2 dagen 70 %.
Bij eendeneieren de luchtvochtigheid 45 % de laatste 2 dagen 70 %.
Enkele dagen één te hoge of lage luchtvochtigheid hoeft niet ongunstig te zijn voor het resultaat. 
Temperatuur
Bij kippeneieren de temperatuur ongeveer tussen 38.5° en 38.88° C of 101.3° en 102° F
Bij eendeneieren de temperatuur 37.5° C of 99.5° F.
Enkele dagen één te lage temperatuur kan geen kwaad één te hoge temperatuur richt blijvende schade aan de kiem met ongelukkige kuikens tot gevolg. 
Keren van de eieren
Je moet pas beginnen met het keren van de eieren met ingang van de tweede dag minimaal 2 keer per 24 uur. Het keren moet bij voorkeur gebeuren op het zelfde tijdstip iedere dag. Zet met een potlood merktekens op het ei aan de ene zijde een O aan de tegenovergestelde zijde een X zodat je weet hoe je moet keren, dit keren moet je doen om te voorkomen dat de eierdooier uitzakt en het hagelsnoer beschadigd wordt. 
Uitkomen van de eieren
Op de 19 de dag stopt men met het keren van de eieren. Op de laatste 2 dagen het vochtpercentage opvoeren tot het gewenste waarde, de machine niet openen want dan daalt het vochtpercentage want de uitgekomen kuikens kunnen makkelijk 24 uur in de machine blijven zonder eten of drinken de kuikens teren nog op de dooierrest. Staan de uitgekomen kuikens te hijgen dan moet u ze meer ventilatie geven wat dus inhoudt dat ook het vochtpercentage daalt. 
Kuikens
Als de kuikens goed opgedroogd zijn kunnen ze de broedmachine verlaten en ondergebracht worden in een afgesloten ruimte, waarboven een goede warmtebron hangt.
De warmte op de bodem van het verblijf dient de eerste dagen ten minste 32° C te bedragen. De temperatuur dan met enkele graden per week afbouwen tot ongeveer de buiten temperatuur is bereikt.