header

Voor het houden van huisdieren is in Nederland beperkte wetgeving. Er wordt vanuit gegaan dat de dieren goed verzorgd worden en voorzien worden van voedsel, schoon drinkwater en een goede behuizing. 

Hieronder een overzicht van de meest belangrijke regels voor het houden van huisdieren.

 

Nederland

Wetgeving voor CITES dieren (vergunning voor inheemse en uitheemse dieren):  

http://www.rvo.nl/Cites


Flora- en Fauna wet (bescherming inheemse dieren en planten)

http://www.rvo.nl/

Flora- en Fauna wet (bescherming inheemse dieren en planten) lijst wat niet mag worden gehouden:

http://www.rvo.nl/

of

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur

 

Bedreigde uitheemse dieren:
Budep


Een lijst van bedreigde en tot uitsterven bedreigde dieren de zogenaamde rode lijst: 
Rode lijst

 

Belgie

Positieflijst Belgie (niet voor Nederland)

http://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten


 

Duitsland

Duitsland geeft richtlijnen aan voor het houden van dieren:
Richtlijnen Duitsland 

 

Europees

IUS lijst https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten