header

Dierenpark visie

Dierenpark MeerZoo stelt zich ten doel het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van personen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen. MeerZoo tracht dit doel te bereiken door het op professionele wijze aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen (en hun ouders, verzorgers en begeleiders) om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten. Daarnaast is MeerZoo ook een ontmoetingsplaats voor een ieder en helpt daarmee de sociale cohesie te vergroten. Ook is MeerZoo een plaats waar mensen met een verstandelijke beperking werken en welkom zijn.

De verblijven van de dieren in het dierentuingedeelte, dus de Noord-Amerikaanse dieren, worden zodanig ingericht dat de bezoekers leren hoe het dier in het wild leeft. Op deze manier hoopt dierenpark MeerZoo een positieve mentaliteitsverandering te laten plaatsvinden met betrekking tot natuurbehoud. Bij de dieren worden bordjes geplaatst met informatie over hun natuurlijk leefgebied, hun eten en andere informatie.

Daarnaast wilt dierenpark MeerZoo de San Fransiscokousebandslang gaan houden om hiermee te gaan fokken. Bij dit dier wordt dan ook de nadruk gelegd op de natuurlijke leefomgeving, het feit dat het dier bedreigd is en wat wij daar als mens aan kunnen doen.