header

Kinderboerderij - Dierenpark

Doelstelling

Dierenpark MeerZoo stelt zich ten doel het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van personen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen. MeerZoo tracht dit doel te bereiken door het op professionele wijze aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen (en hun ouders, verzorgers en begeleiders) om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten. Daarnaast is MeerZoo ook een ontmoetingsplaats voor een ieder en helpt daarmee de sociale cohesie te vergroten. Ook is MeerZoo een plaats waar mensen met een verstandelijke beperking werken en welkom zijn. Dit geld ook voor de kinderen in de Buitenschoolse opvang.

Missie

Als we de doelstelling verder vertalen in een korte, krachtige slogan waarmee de “boodschap” van MeerZoo wordt uitgedragen, dan zou deze “missie” kunnen luiden:

“MeerZoo is een ontmoetingsplaats voor iedereen”

Visie: respect voor dieren
Hoe er ook over de waarden en betekenis van (huis)dieren wordt gedacht (in culturele, economische, ideologische of godsdienstige zin), het gaat om levende wezens die respect verdienen. En dat respect komt tot uiting in het bevorderen van goede zorg voor (huis)dieren en in het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheid van mensen in het omgaan met dieren.

MeerZoo probeert haar doelstelling waar te maken door aan te sluiten bij de leef- en denkwereld van de kinderen. Door activiteiten aan te bieden waarvoor kinderen belangstelling hebben, die zij fijn en interessant, spannend of een beetje eng vinden. Door activiteiten waarvan zij spelenderwijs het nodige opsteken.

Visie: Ontmoetingsplaats
MeerZoo wil een plaats zijn waar niet alleen de kinderen graag komen, maar ook ouders, grootouders en alle andere belangstellenden.
MeerZoo wil een sociale functie in de samenleving vervullen en een prettige plaats zijn waar, tegen een lage entreeprijs, makkelijk binnen gelopen kan worden voor een kopje koffie, thee of fris, gewoon een krantje lezen of gezellig  bijpraten.

MeerZoo wil graag de huiskamer zijn waar iedereen welkom is en zich thuis voelt en waar je anderen kunt ontmoeten.

Kwaliteit

We werken toe naar meer kwaliteit (keurmerk kinderboerderijen) om een aangename en veilige plek voor mens en dier te garanderen. De dieren hebben volop ruimte. 

Educatie

MeerZoo organiseert met grote regelmaat evenementen en themadagen voor jong en oud en bij ieder verblijf en op de website www.meerzoo.nl is een informatiebord / caresheet over de dieren en hun natuurlijk gebied. Ook is er een mooie faciliteit voor het ontvangen van schoolklassen, verenigingen en andere doelgroepen.

Meerwaarde

Onze donateurs zullen we regelmatig uitnodigen voor speciale donateurdagen, waarin we hen betrekken bij onze plannen en vragen actief mee te denken over hoe we MeerZoo kunnen blijven verbeteren.