header

Meer zoo caresheet Kakariki geelvoorhoofd

 Kakariki_gvh3

Latijnse naam: Cyanoramphus auriceps
Nederlandse naam: Kakariki geelvoorhoofd
Land van herkomst: Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland en vele eilanden daar omheen
Grootte:  26 tot 28 cm

Gewicht: 30-40 gram

 Kakariki_gvh2

Leeftijd: ca 10 jaar en in gevangenschap wel tot 16 jaar
Ringmaat: 5,4 mm
Kleur man: Geelvoorhoofdkakariki is groen en heeft een rood streepje met 2 gele vlekken. Er zijn diverse kleurmutatie's gekweekt door liefhebbers.
Kleur vrouw: Geelvoorhoofdkakariki is groen en heeft een rood streepje met 2 gele vlekken. Er zijn diverse kleurmutatie's gekweekt door liefhebbers.
Geslachtsonderscheid: De man is iets forser en heeft een krachtiger kop en snavel. De man heeft geen vleugelstreep, de pop veelal wel.
Beschrijving:
Voliere: De kakariki heeft haar voliere het liefste buiten staan, als het kan met de voorkant richting het zuiden, want daar voelen de kakariki's zich het beste bij. In een goede voliere zitten zitstokken en wat klimtuig, zodat de vogels kunnen zitten en spelen. Deels overdekt en de nestkasten gehele jaar beschikbaar. De nestkasten gebruiken ze als schuilgelegenheid gedurende eventuele koudere periodes. Bij MeerZoo zitten de kakariki's in een Australische gemeenschapsvoliere van 18 x 4 meter met diverse andere Australische vogels zoals grasparkieten, zebravinken enz.

Kweek: De kakariki is een zeer vruchtbare vogel die broed van Juni tot Augustus. De nesten bestaan uit 5 tot 9 eieren, en de daaruit geboren jongen worden voorbeeldig grootgebracht. Het broeden neemt 19 tot 20 dagen in beslag en de pop neemt dat volledig voor haar rekening. De man voert haar dan door het invlieggat of buiten het blok. Als er jongen zijn gaat hij meer het blok in. Het uitvliegen vind plaats rond de vijfendertigste dag na de geboorte. Een kakariki kan meerdere broedsels per seizoen grootbrengen.

Nestkast: De kakariki's zijn niet kieskeurig mbt de neskasten. In de volière kan een blok van ca 35 x 18 x 18 cm. met een invlieggat van ca 6 cm voldoen.

Behuizing: Deels overdekt half open nachthok, nestkasten gehele jaar beschikbaar
Temp/ Luchtvochtigheid: Wintervast
Voeding: Zadenmengsels, eivoer, grit en kalksteen. Iedere dag mag uw kakariki's een klein stukje fruit of groenvoer, maar geen avocado's, want die zijn giftig voor de vogels. Ook kunt u het beste een bakje met drinkwater in de voliere zetten.

Weetjes:  De Kakariki is een prachtige vogel, afkomstig uit Nieuw-Zeeland. Kakariki betekend 'groen'. In het wild komen ze niet erg veel meer voor en in 1958 waren er nog 103 exemplaren in Nieuw-Zeeland. Er zijn ook een aantal ondersoorten uitgestorven. 

Problemen:

1.       Pop of man maakt de eieren stuk
Geef dit koppel nepeieren waar ze hun agressie op kunnen botvieren. Je zult zien dat ze snel in de gaten hebben dat ze niet meer kapot te krijgen zijn en laten vervolgens ook hun eigen eieren met rust als u deze terug legt in de nestkast.

2.       Pop zit op een compleet onbevrucht legsel
Heeft U een koppel wat ongeveer gelijktijdig eieren is gaan leggen en heeft dit koppel wel bevruchtte eieren, leg er hier dan 1 of 2 van over, zodat de pop met de onbevruchte eieren toch haar broedronde normaal kan afmaken. Dit is ook beter voor de pop.

3.       Pop of man sterft plots
Als de man sterft, is op zich de opvoeding van de jongen niet zo’n probleem, daar de pop deze taak op zich zal nemen. Als de pop sterft heb je een groter probleem, je kunt dan overstappen op hand-opfok of je legt de jonge vogels onder bij een ander koppel wat ook jong heeft van ongeveer dezelfde leeftijd.

4.       Oudervogels vallen de jongen aan, maar de jongen eten nog niet zelfstandig
De jongen uitvangen en nog een paar dagen hand-opfok geven. Tevens verstrekken van trosgierst en ei voer zodat de jong toch al zelf kunnen gaan scharrelen en hier en daar al wat van kunnen gaan peuzelen. Een houten schotje plaatsen waar de jongen weg kunnen kruipen of een gaasje "kooitje" plaatsen waar je de vogels inzet en deze gevoerd kunnen worden door de ouders door het gaas.

5.       De pop gaat niet over tot broeden
De pop uitvangen en nog wachten om deze in te zetten voor de kweek daar deze pop nog niet broedrijp is.

6.       De jonge vogels gaan dood terwijl hun krop toch vol zit
Er is sprake van bedorven voer verstrekt door de oudervogels (denk hierbij aan bedorven ei voer of brood wat in melk is geweekt) of er is sprake van wormen.

7.       De pop legt voortdurend onbevruchte eieren
Maak het invlieggat dicht en tegen de tijd dat de pop het gat weer open heeft zal de man genoeg tijd hebben gehad om de pop te betreden.

 

Kakariki_gvh1

Kakariki_gvh4